''

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 05:46 09/07/2016  

Tổ văn phòng

   

Tổ trưởng:Trần Thị Thu Hiền 

Chuyên môn: CĐ văn thư lưu trữ

 

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên      
1  Hồ Thị Dịu      
2  Nguyễn Ngọc Toàn      
3  Nguyễn Văn Vội      

Số lượt xem : 232